12,1200 zł
-1,30% -0,1600 zł
BoomBit SA (BBT)

Wyniki finansowe - BOOMBIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 57 614 67 810 66 153 81 915
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 088 6 296 2 880 2 511
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 097 6 288 2 901 1 652
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 326 4 761 2 240 2 270
Amortyzacja (tys.) 3 146 3 064 3 157 3 218
EBITDA (tys.) 7 234 9 360 6 037 5 729
Aktywa (tys.) 118 533 119 630 120 591 134 299
Kapitał własny (tys.)* 70 781 75 865 77 864 73 284
Liczba akcji (tys. szt.) 13 420,000 13 420,000 13 420,000 13 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,173 0,355 0,167 0,168
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,274 5,653 5,802 5,428
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej