pb.pl
858,0000 zł
-0,23% -2,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 377 803 380 196 411 689 386 080
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 37 890 55 901 29 781 42 939
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 50 083 38 168 33 886 1 534
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 39 915 26 848 22 325 2 049
Amortyzacja (tys. zł) 49 572 49 301 61 374 53 325
EBITDA (tys. zł) 87 462 105 202 91 155 96 264
Aktywa (tys. zł) 1 995 207 1 993 824 2 079 629 2 161 848
Kapitał własny (tys. zł)* 621 457 577 356 618 557 620 533
Liczba akcji (tys. szt.) 2 858,842 2 858,842 2 858,842 2 858,842
Zysk na akcję (zł) 13,962 9,391 7,809 0,717
Wartość księgowa na akcję (zł) 217,381 201,954 216,366 217,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej