610,0000 zł
-6,73% -44,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 378 611 401 834 459 605 485 424
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 37 860 19 323 50 328 69 105
Zysk (strata) brutto (tys.) 33 725 10 184 40 217 44 726
Zysk (strata) netto (tys.)* 23 482 8 100 31 606 34 405
Amortyzacja (tys.) 56 016 55 318 56 890 57 994
EBITDA (tys.) 93 876 74 641 107 218 127 099
Aktywa (tys.) 2 180 798 2 043 423 2 002 454 2 065 249
Kapitał własny (tys.)* 603 747 604 780 636 771 663 344
Liczba akcji (tys. szt.) 2 933,542 2 933,542 2 933,542 2 933,542
Zysk na akcję (zł) 8,005 2,761 10,774 11,728
Wartość księgowa na akcję (zł) 205,808 206,160 217,066 226,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej