6,8200 zł
-1,45% -0,1000 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe - BOWIM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 551 862 578 653 506 886 485 686
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 364 10 934 8 822 7 913
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 008 3 030 3 664 541
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 105 2 479 2 589 2 326
Amortyzacja (tys.) 1 998 2 148 2 157 2 183
EBITDA (tys.) 12 362 13 082 10 979 10 096
Aktywa (tys.) 631 063 686 061 606 352 576 685
Kapitał własny (tys.)* 326 312 328 795 310 622 312 952
Liczba akcji (tys. szt.) 19 514,647 19 514,647 19 514,647 19 514,647
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,127 0,133 0,119
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,721 16,849 15,917 16,037
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej