0,1510 zł
0,00% 0,0000 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -48 780 -126 -103 -116
Zysk (strata) brutto (tys.) -71 775 -3 851 -3 921 -6 139
Zysk (strata) netto (tys.)* -71 777 -3 873 -3 921 -6 139
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -48 780 -126 -103 -116
Aktywa (tys.) 62 130 62 146 60 549 60 523
Kapitał własny (tys.)* -228 025 -231 852 -235 851 -242 034
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -12,006 -0,648 -0,656 -1,027
Wartość księgowa na akcję (zł) -38,142 -38,783 -39,451 -40,486
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej