pb.pl
0,1530 zł
4,44% 0,0065 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 019 22 605 33 155 19 614
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -106 1 503 -34 398 -2 355
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -785 -367 -51 500 -27 876
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 341 -267 -51 500 -28 421
Amortyzacja (tys. zł) 2 945 2 792 4 369 3 001
EBITDA (tys. zł) 2 839 4 295 -30 029 646
Aktywa (tys. zł) 159 819 201 936 256 911 60 957
Kapitał własny (tys. zł)* 21 625 21 254 -30 243 -60 804
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -0,224 -0,045 -8,615 -4,754
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,617 3,555 -5,059 -10,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej