pb.pl
0,4000 zł
-1,72% -0,0070 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 39 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -57 339 -47 -2 831 -521
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -77 341 -2 892 -8 417 -4 697
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -77 341 -2 892 -8 417 -4 697
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -57 339 -47 -2 831 -521
Aktywa (tys. zł) 60 758 60 460 62 202 62 101
Kapitał własny (tys. zł)* -137 834 -140 807 -149 339 -153 211
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -12,937 -0,484 -1,408 -0,786
Wartość księgowa na akcję (zł) -23,056 -23,553 -24,980 -25,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej