pb.pl
5,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Berling SA (BRG)

Wyniki finansowe - BERLING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 710 26 540 19 107 16 999
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 554 5 598 1 819 3 129
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 706 5 966 1 944 3 042
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 333 4 779 1 634 2 535
Amortyzacja (tys. zł) 338 329 328 328
EBITDA (tys. zł) 2 892 5 927 2 147 3 457
Aktywa (tys. zł) 123 115 124 258 125 701 133 928
Kapitał własny (tys. zł)* 109 984 114 764 116 398 118 933
Liczba akcji (tys. szt.) 17 550,200 17 550,200 17 550,200 17 550,200
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,272 0,093 0,144
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,267 6,539 6,632 6,777
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej