24,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Brand24 (B24)

Informacje o spółce - BRAND24

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje narzędzia monitoringu Internetu i mediów społecznościowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Strzegomska 138
Kod: 54-429
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7509171
Fax: +48 71 7509173
Internet: brand24.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Brand24 SA
Prezes: Sadowski Michał
Sektor:
EKD: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Liczba akcji: 2 208 453
Zatrudnienie:
  • 20 (2020r.) - spółka
  • 20 (2020r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5252515479
KRS: 0000395367
EKD: 62,09
Ticker GPW: B24
ISIN: PLBRN2400013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 54 327 943,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 208 453 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 345 019
Liczba głosów na WZA: 2 208 453 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,89%
Kapitał akcyjny: 220 845,30 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 345 019
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,89%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,11%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Larq Growth Found I FIZ 624 281 (28,26%) 624 281 (28,26%) 2022-05-23 -
Wierzejewski Piotr 248 028 (11,23%) 248 028 (11,23%) 2017-11-15 -
Sadowski Michał NWZ 248 028 (11,23%) 248 028 (11,23%) 2019-10-14 -
Unfold.vc ASI SA 224 682 (10,17%) 224 682 (10,17%) 2020-06-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria K 12 215
0,10 2 208 453
220 845,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-15
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 38 395
0,10 2 196 238
219 623,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-12-02
podwyższenie kapitału seria J 130 000
0,10 2 151 788
215 178,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 14 486
0,10 2 021 788
202 178,80
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 762
0,10 2 007 302
200 730,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-26
seria A - założyciele 2011-08-01 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-06
seria B - CAM Media SA, Jarosław Roszkowski 2011-10-07 538 400
199 208,00
0,10 0,37 1 538 400
153 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-25
seria C - Andrzej Zydorowicz 2012-07-04 15 384
39 998,40
0,10 2,60 1 553 784
155 378,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-03
seria E - CAM Media SA aport: wierzytelności 2014-12-22 13 267
68 325,05
0,10 5,15 1 638 820
163 882,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-03
seria D - CAM Media SA, Andzrzej Zydorowicz, Jarosław Roszkowski aport: wierzytelności 2014-12-22 71 769
369 610,35
0,10 5,15 1 625 553
162 555,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-03
seria F - Inovo sp. z o.o. Venture Fund I SKA 2015-12-10 86 000
1 382 880,00
0,10 16,08 1 724 820
172 482,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-25
seria G - oferta menedżerska 2016-10-25 164 720
16 472,00
0,10 0,10 1 889 540
188 954,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-30
seria I - subskrypcja prywatna 2017-10-30 110 000
3 493 600,00
0,10 31,76 1 999 540
199 954,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-18
seria J - subskrypcja prywatna 2020-04-29 130 000
2 769 000,00
0,10 21,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - program motywacyjny za warranty subskrypcyjne serii C 2021-11-29 107 892
10 789,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sadowski Michał Prezes Zarządu 2019-06-26 -
Wierzejewski Piotr Członek Zarządu 2016-03-25 -
Kozłowski Bartosz Członek Zarządu 2022-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Łużak Tomasz Przewodniczący RN 2021-01-09 -
Ciepły Mariusz Członek RN 2018-01-08 LIVECHAT - Prezes Zarządu
UNFOLD - Przewodniczący RN
Wnukiewicz, Karol Kazimierz Członek RN 2019-06-26 -
Kurzynoga, Jakub Jerzy Członek RN 2019-10-14 -
Byj Wojciech Członek RN 2021-11-29 LARQ - Prezes Zarządu
Pelczar Tomasz Członek RN 2021-11-29 -