pb.pl
236,0000 zł
0,43% 1,0000 zł
Budimex SA (BDX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - BUDIMEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 868 164 2 134 135 2 187 107 1 474 907
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 61 416 112 157 94 855 33 332
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 62 664 105 321 119 092 28 214
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 566 65 032 88 878 22 059
Amortyzacja (tys. zł) 20 299 32 759 33 913 32 268
EBITDA (tys. zł) 81 715 144 916 128 768 65 600
Aktywa (tys. zł) 5 192 955 6 162 886 6 673 959 7 068 958
Kapitał własny (tys. zł)* 654 719 720 304 808 149 831 895
Liczba akcji (tys. szt.) 25 530,098 25 530,098 25 530,098 25 530,098
Zysk na akcję (zł) 1,706 2,547 3,481 0,864
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,645 28,214 31,655 32,585
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej