pb.pl
2,7500 zł
2,61% 0,0700 zł
BYTOM S.A. (BTM)

Informacje o spółce - BYTOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Kolekcja jest projektowana w biurze w Krakowie, a produkcja jest realizowana w zakładach zlokalizowanych na terenie Europy oraz Azji.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. prof. M. Życzkowskiego 19
Kod: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6467800
Fax: +48 12 6467801
Internet: www.bytom.com.pl
Email: office@bytom.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bytom SA
Prezes: Wójcik Michał
Sektor: odzież i obuwie
EKD: produkcja odzieży wierzchniej
Liczba akcji: 73 973 440
Zatrudnienie:
  • 37 (2017r.) - spółka
  • 37 (2017r.) - grupa
Audytor: AMZ sp. z o.o.
NIP: 6260003174
KRS: 0000049296
EKD: 18,22
Ticker GPW: BTM
ISIN: PLBYTOM00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 203 426 960 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 73 973 440 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 782 787
Liczba głosów na WZA: 73 973 440 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,13%
Kapitał akcyjny: 73 973 440,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40 996 575
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Forum TFI SA wraz z podmiotem zależnym 13 110 000 (17,72%) 13 110 000 (17,72%) 2014-01-08 VRG, PUR,
Pilch, Jan Bogdan poprzez FRM 4E Capital sp. z o.o. SKA 8 532 000 (11,53%) 8 532 000 (11,53%) 2011-07-26 -
Santander TFI SA portfele 7 017 570 (9,49%) 7 017 570 (9,49%) 2018-06-30 MFO,
NN OFE portfel 7 015 000 (9,48%) 7 015 000 (9,48%) 2017-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, KGL, SPL, ECH, RON, BKM, EAT, MAB, PEO, SLV, VRG, RBW, UNI, MON, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY,
NN Investment Partners TFI SA portfele 5 108 217 (6,91%) 5 322 005 (7,19%) 2018-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-12-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 1 910 000
0,00
1,00 0,00 73 973 440
73 973 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

0201-10-19
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 537 927
0,00
1,00 0,00 72 063 440
72 063 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria O 275 513
0,00
1,00 0,00 71 525 513
71 525 513,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-16
podwyższenie kapitału seria L 640 000
0,00
1,00 0,00 71 250 000
71 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-03
2012-07-06
podwyższenie kapitału seria N 20 000 000
0,00
1,00 0,00 70 610 000
70 610 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-22
podwyższenie kapitału seria L 110 000
0,00
1,00 0,00 50 610 000
50 610 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-12
2011-02-03
2010-12-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-11-28 500 000
10,00 500 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-09-29
1990-12-12
1995-01-05
seria B - subskrypcja publiczna 1996-05-31 250 000
6 750 000,00
10,00 27,00 750 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-08-14
1996-11-21
1997-01-20
seria C - za obligacje zamienne obligacje wykupono 1997-09-25 1 500 000
30 000 000,00
10,00 20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16

seria C - wierzyciele 2004-12-30 201 372
3 020 580,00
10,00 15,00 951 372
9 513 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-18
seria E - prawo poboru 3:1 2004-12-30 250 000
2 500 000,00
10,00 10,00 1 201 372
12 013 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-18
seria D - subskrypcja publiczna 2005-06-06 280 712
3 368 544,00
10,00 12,00 1 482 084
14 820 840,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-30
2005-11-22
seria F - prawo poboru 3:1 2005-12-03 494 028
4 940 280,00
10,00 10,00 1 976 112
19 761 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-02-14
2006-05-18
2006-06-08
seria G - prawo poboru 2:1 2006-06-19 988 056
9 880 560,00
10,00 10,00 3 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
2007-03-02
seria H - zarząd 2006-06-19 35 832
358 320,00
10,00 10,00 2 011 944
20 119 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
2007-03-07
split 1:10 2007-04-19 0
0,00
1,00 0,00 30 000 000
30 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-27
2007-05-25
seria I - prawo poboru 2:1 2007-04-19 15 000 000
15 000 000,00
1,00 1,00 45 000 000
45 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-30
2007-12-20
seria J - subskrypcja publiczna 2007-04-19 330 492
1 156 722,00
1,00 3,50 45 330 492
45 330 492,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-07
2008-04-23
seria K - prawo poboru 2:1 2008-05-29 669 508
669 508,00
1,00 1,00 46 000 000
46 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-07
seria L za obligacje zamienne 2009-03-24 4 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2009-12-03 4 500 000
4 500 000,00
1,00 1,00 50 500 000
50 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-21
2010-02-23
2010-06-23
seria N - subskrypcja prywatna 2010-11-22 20 000 000
20 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2010-11-22 3 500 000
3 500 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2014-01-22 2 723 440
2 723 440,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-04-21 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Vistula Group SA 2018-10-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-07-15 Prawo poboru 2:1
2007-05-31 Prawo poboru 2:1
2007-05-25 Split 1:10
2006-07-31 Prawo poboru 2:1
2006-01-20 Prawo poboru 3:1
2005-01-31 Prawo poboru 3:1
1997-01-20 Asymilacja akcji seria B
1996-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1996-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1995-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
1995-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
1995-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wójcik Michał Prezes Zarządu 2010-07-29 VRG - Wiceprezes Zarządu
KRUK - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pilch, Jan Bogdan Przewodniczący RN 2010-11-22 - Prezes Zarządu
Woźniak-Małkus Karolina Wiceprzewodniczący RN 2010-11-22 -
Bajołek Krzysztof Członek RN 2010-11-22 -
Pilch Renata Członek RN 2014-06-11 -
Essel Krystian Członek RN 2014-06-11 -
Drozdowski Michał Członek RN 2014-06-11 -