pb.pl
1,4950 zł
0,34% 0,0050 zł
Larq S.A. (LRQ)

Wyniki finansowe - LARQ

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 666 12 695 21 468 23 769
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 424 -976 4 152 2 767
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 565 -1 258 3 781 2 381
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 135 -1 329 2 127 1 310
Amortyzacja (tys. zł) 1 034 1 633 1 778 2 010
EBITDA (tys. zł) -1 390 657 5 930 4 777
Aktywa (tys. zł) 49 475 50 543 55 569 57 740
Kapitał własny (tys. zł)* 14 588 13 267 15 391 16 930
Liczba akcji (tys. szt.) 7 284,500 7 284,500 7 334,500 7 334,500
Zysk na akcję (zł) -0,293 -0,182 0,290 0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,003 1,821 2,098 2,308
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej