104,1500 zł
-0,33% -0,3500 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 1 427 900 2 047 700 2 070 600
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -101 100 79 600 73 100
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -131 700 43 800 32 000
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -185 900 100 000 12 200
Amortyzacja (tys.) 0 136 500 151 300 142 600
EBITDA (tys.) 0 35 400 230 900 215 700
Aktywa (tys.) 6 647 400 6 689 600 7 046 200 7 333 000
Kapitał własny (tys.)* 181 700 40 000 630 200 1 133 800
Liczba akcji (tys. szt.) 54 868,000 54 868,000 54 868,000 54 868,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -3,388 1,823 0,222
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,312 0,729 11,486 20,664
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10