35,9800 zł
0,73% 0,2600 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe - CCC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 082 500 1 882 000 2 377 400 2 422 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -46 400 -56 500 31 300 24 000
Zysk (strata) brutto (tys.) -98 800 -154 500 -57 300 -65 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -148 900 -208 600 -44 300 -64 900
Amortyzacja (tys.) 146 900 148 000 147 800 147 000
EBITDA (tys.) 100 500 91 500 179 100 171 000
Aktywa (tys.) 7 500 700 7 299 700 7 584 500 7 536 400
Kapitał własny (tys.)* 985 200 786 300 750 700 684 000
Liczba akcji (tys. szt.) 54 868,000 54 868,000 54 868,000 54 868,000
Zysk na akcję (zł) -2,714 -3,802 -0,807 -1,183
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,956 14,331 13,682 12,466
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ** poszczególne kwartały roku podatkowego spółki kończą się: 31.01, 30.04, 31.07, 31.10