2,4395 zł
4,74% 0,1105 zł
Labocanna SA (LCN)

Wyniki finansowe - LABOCANNA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 40 0 0 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 94 272 -138 15
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 94 272 -147 5
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 94 165 -123 2
Amortyzacja (tys. zł) 17 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 111 272 -138 15
Aktywa (tys. zł) 1 058 1 250 1 658 2 146
Kapitał własny (tys. zł)* 25 142 19 21
Liczba akcji (tys. szt.) 7 650,000 7 650,000 7 650,000 7 650,000
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,022 -0,016 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,003 0,019 0,003 0,003
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej