32,1200 zł
-2,07% -0,6800 zł
Cyfrowy Polsat SA (CPS)

Informacje o spółce - CYFRPLSAT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. Świadczy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: usług płatnej telewizji cyfrowej (oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie), mobilnych usług telekomunikacyjnych (spółka zależna Polkomtel), szerokopasmowego mobilnego Internetu , nadawania i produkcji telewizyjnej (Telewizja Polsat - wiodący nadawca komercyjny na polskim rynku). Grupa świadczy także usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim, obejmujące m.in. usługi interconnect, tranzyt ruchu czy usługi roamingu krajowego i międzynarodowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łubinowa 4a
Kod: 03-878
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3566000
Fax: +48 22 3566003
Internet: www.cyfrowypolsat.pl
Email: ir@cyfrowypolsat.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ASSECOPOL 19 047 373 22,95%
NETIA 335 574 367 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Cyfrowy Polsat SA
Prezes: Błaszczyk Mirosław
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Liczba akcji: 639 546 016
Zatrudnienie:
  • 811 (2020r.) - spółka
  • 7 402 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7961810732
KRS: 0000010078
EKD: 61,30
Ticker GPW: CPS
ISIN: PLCFRPT00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 542 218 033,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 639 546 016 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 394 415 332
Liczba głosów na WZA: 818 963 517 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,67%
Kapitał akcyjny: 25 581 840,64 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 573 832 833
Cena nominalna akcji: 0,04 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,33%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Solorz Zygmunt poprzez TiVi Foundation, Embud 2 sp. z o.o.i Reddev Investments Ltd. 353 348 370 (55,25%) 532 765 871 (71,25%) 2021-12-22 MDS, ATG, ELE_1, ZEP,
Cyfrowy Polsat SA 71 174 126 (11,13%) 71 174 126 (0,00%) 2021-12-22 ACP, NET,
NN PTE SA portfel 41 066 962 (6,42%) 41 066 962 (5,49%) 2021-12-23 KGN, ELT, KPL, TSG, FEE, MRB, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1996-10-30 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2000-08-09 100 000
1,00 200 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-08
zmiana firmy z Market SA na Polsat Cyfrowy SA 2000-11-17

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-22
seria C - prawo poboru 2003-12-18 300 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-24
zmiana firmy z Polsat Cyfrowy SA na Cyfrowy polsat SA 2004-03-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-12-10
seria D - Polaris Finance BV 2004-12-07 7 000 000
1,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-21
połaczenie z Polsat sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-01-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2005-01-31
seria F - oferta menedżerska 2007-09-05 5 825 000
0,04 268 325 000
10 733 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16

2008-05-06
seria E wydzielona z serii D 2007-09-27 3 000 000
1,00 10 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2007-10-05
2008-05-06
split 1:25 2007-09-27
0,04 262 500 000
10 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-05
połączenie z Praga Business Park sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2008-11-04

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z M.Punkt Holdings Limited bez podwyższania kapitału 2010-09-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii H 2010-12-17 80 027 836
1 150 000 003,32
0,04 14,37 348 352 836
13 934 113,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-13
połączenie z mPunkt Polska SA bez podwyższania kapitału 2011-05-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
połączenie z mTel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-08-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-31
połączenie z Cyfrowy Polsat Technology sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2012-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-31
seria I - Argumenol Investment Company Ltd., EBOiR, Karswell Ltd.,Sensor Overseas Ltd. 2014-01-16 47 260 390
998 139 436,80
0,04 21,12 395 613 226
15 824 529,04
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
seria J - EBOiR za warranty subskrypcyjne serii J 2014-01-24 243 932 790
5 151 860 524,80
0,04 21,12 639 546 016
25 581 840,64
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-13
2014-05-14
połączenie z Redefine sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
połączenie z Netshare sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie transgraniczne z Metelem Holding Company Ltd. bez podwyższania kapitału 2017-01-23

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Eileme 1 AB,Eileme 2 AB, Eileme 3 AB i Eileme 4 AB bez podwyższania kapitału 2017-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z z Eileme 1 AB (publ) bez podwyższania kapitału 2018-01-09

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-10-31

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-12-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2021-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2021-01-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2020-10-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2020-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2020-10-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2019-10-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2014-06-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2014-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,26 zł
2010-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,38 zł
2009-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Błaszczyk Mirosław Prezes Zarządu 2019-04-01 ELEKTRIM - Członek RN
Stec Maciej Wiceprezes Zarządu 2014-11-04 PAK - Członek RN
Jaskólska Aneta Członek Zarządu 2010-07-13 -
Odorowicz Agnieszka Członek Zarządu 2016-06-02 -
Ostap-Tomann, Katarzyna Członek Zarządu 2016-10-01 -
Felczykowski Jacek Członek Zarządu 2019-04-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Solorz Zygmunt Przewodniczący RN 2021-06-24 ELEKTRIM - Przewodniczący RN
PAK - Przewodniczący RN
MIDAS - Wiceprzewodniczący RN
Kapuściński Marek Wiceprzewodniczący RN 2016-10-25 HANDLOWY - Członek RN
Birka Józef Członek RN 2015-04-03 -
Szeląg Tomasz Członek RN 2018-06-28 PAK - Sekretarz RN
NETIA - Członek RN
Żak Piotr Członek RN 2018-06-28 NETIA - Przewodniczący RN
ASSECOP - Członek RN
Grzybowski Marek Członek RN 2020-07-23 -
Solorz Tobias Członek RN 2021-06-24 -
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2021-06-24 JSW - Członek RN
BMILLENN - Członek RN
PAK - Członek RN
Grzesiak Jarosław Członek RN 2021-06-24 -