pb.pl
0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Informacje o spółce - REDWOOD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zarządza portfelem inwestycji w sektorze przemysłowym, finansowym, nieruchomościowym, e-commerce oraz start-up. Wśród podmiotów zależnych znajdują się m.in. takie przedsiębiorstwa jak: COMPLEX IQ – lider na polskim rynku łożysk tocznych; FEN CELMA – polski producent elektronarzędzi; Fabryka Maszyn JOTES + producent wysokiej klasy szlifierek, a także szereg spółek nieruchomościowych i dystrybucyjnych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Papiernicza 7
Kod: 92-312
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 6777777
Fax: +48 42 6777841
Internet: www.redwood-holding.com
Email: sekretariat@redwoodsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Redwood Holding SA w upadłości
Prezes: Zarzycki Michał
Sektor: urządzenia mechaniczne
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 2 550 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2018r.) - spółka
  • 17 (2017r.) - grupa
Audytor: KPW Audyt Sp. z o.o.
NIP: 7282610226
KRS: 0000256855
EKD: 64,20
Ticker GPW: RWD
ISIN: PLCMPLX00014

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 127 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 2 550 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 770 502
Liczba głosów na WZA: 2 550 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,43%
Kapitał akcyjny: 51 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 770 502
Cena nominalna akcji: 20,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nowacki, Michał Tomasz ZWZ 1 379 873 (54,11%) 1 379 873 (54,11%) 2017-06-26 -
Bąkowski Dariusz 132 886 (5,21%) 132 886 (5,21%) 2016-11-18 WDX,
Skolimowski Krzysztof 129 983 (5,10%) 129 983 (5,10%) 2018-08-23 -
Nowacka, Katarzyna Anna 127 760 (5,01%) 127 760 (5,01%) 2009-10-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-24
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-03
wykluczenie z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-02-01
seria A - akcje założycielskie 2006-04-06 750 000
0,00
2,00 0,00 750 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2006-05-11
2007-12-13
seria B aport - przedsiębiorstwo AON Complex Michał Nowicki 2006-06-30 20 909 500
0,00
2,00 0,00 21 659 500
43 319 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2006-09-11
2007-12-13
seria C - subskrypcja publiczna 2007-09-20 3 765 500
18 827 500,00
2,00 5,00 25 425 000
50 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
2007-11-29
2007-12-13
seria D - oferta menedżerska 2007-10-09 75 000
150 000,00
2,00 2,00 25 500 000
51 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-29
2007-12-13
zmiana firmy z Complex SA na Redwood Holding SA 2014-05-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-28
scalenie akcji 10:1 2014-10-14 0
0,00
20,00 0,00 2 550 000
51 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-16 Split 10:1
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zarzycki Michał Prezes Zarządu 2019-09-30 -
Czupinka Piotr Członek Zarządu 2019-09-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nowacka, Katarzyna Anna Przewodniczący RN 2006-04-06 -
Nowacka, Ewa Anna Członek RN 2006-04-06 -