0,8320 zł
-0,72% -0,0060 zł
OZE Capital SA (OZE)

Wyniki finansowe - OZECAPITAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 186 558 203 848 225 990 167 984
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 935 1 990 2 554 -763
Zysk (strata) brutto (tys.) 8 009 -479 603 -1 965
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 206 -346 1 216 -1 436
Amortyzacja (tys.) 353 366 313 276
EBITDA (tys.) 1 288 2 356 2 867 -487
Aktywa (tys.) 68 183 55 235 57 886 54 061
Kapitał własny (tys.)* 39 809 29 897 30 925 29 819
Liczba akcji (tys. szt.) 32 400,000 32 400,000 32 400,000 32 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,192 -0,011 0,038 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,229 0,923 0,954 0,920
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej