1,9800 zł
-1,00% -0,0200 zł
OZE Capital SA (OZE)

Wyniki finansowe - OZECAPITAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 056 3 705 4 583 5 065
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -284 -483 589 14
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 802 14 550 39 984 -25 852
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 804 12 768 32 306 -21 001
Amortyzacja (tys. zł) 388 375 393 378
EBITDA (tys. zł) 104 -108 982 392
Aktywa (tys. zł) 100 828 114 482 156 316 129 719
Kapitał własny (tys. zł)* 72 516 87 727 120 032 99 032
Liczba akcji (tys. szt.) 32 400,000 32 400,000 32 400,000 32 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,457 0,394 0,997 -0,648
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,238 2,708 3,705 3,057
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej