2,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 658 23 646 12 911 17 550
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 043 8 908 4 191 6 817
Zysk (strata) brutto (tys.) 15 946 9 235 5 049 8 472
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 837 10 379 4 022 9 158
Amortyzacja (tys.) 5 267 2 669 2 086 2 209
EBITDA (tys.) 19 310 11 577 6 277 9 026
Aktywa (tys.) 150 272 152 112 157 937 166 533
Kapitał własny (tys.)* 122 700 133 405 137 771 146 874
Liczba akcji (tys. szt.) 182 943,015 182 943,015 182 943,015 182 943,015
Zysk na akcję (zł) 0,070 0,057 0,022 0,050
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,671 0,729 0,753 0,803
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej