1,4480 zł
2,26% 0,0320 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 733 7 744 11 229 9 521
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 446 1 008 2 547 2 505
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 541 467 2 273 3 477
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 241 340 1 860 2 708
Amortyzacja (tys. zł) 6 665 3 157 4 413 3 791
EBITDA (tys. zł) 11 111 4 165 6 960 6 296
Aktywa (tys. zł) 89 521 102 592 110 287 111 760
Kapitał własny (tys. zł)* 67 908 94 473 96 375 98 950
Liczba akcji (tys. szt.) 161 943,015 182 943,015 182 943,015 182 943,015
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,002 0,010 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,419 0,516 0,527 0,541
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej