pb.pl
1,5500 zł
-6,63% -0,1100 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe - CIGAMES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 881 4 432 35 882 12 304
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 848 -2 908 11 779 728
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 144 -2 916 11 231 2 251
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -6 144 -2 916 8 135 1 499
Amortyzacja (tys. zł) 2 732 1 918 11 757 4 865
EBITDA (tys. zł) -3 116 -990 23 536 5 593
Aktywa (tys. zł) 105 056 89 704 97 100 91 903
Kapitał własny (tys. zł)* 68 059 52 565 60 318 61 530
Liczba akcji (tys. szt.) 151 109,990 161 943,015 161 943,015 161 943,015
Zysk na akcję (zł) -0,041 -0,018 0,050 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,450 0,325 0,372 0,380
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej