36,2000 zł
0,28% 0,1000 zł
Decora SA (DCR)

Wyniki finansowe - DECORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 97 254 109 701 124 503 126 365
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 17 972 24 469 25 200 19 861
Zysk (strata) brutto (tys.) 18 220 24 625 24 296 20 235
Zysk (strata) netto (tys.)* 15 087 20 285 19 748 16 374
Amortyzacja (tys.) 2 725 3 150 3 101 3 189
EBITDA (tys.) 20 697 27 619 28 301 23 050
Aktywa (tys.) 248 329 271 569 291 986 285 792
Kapitał własny (tys.)* 188 675 209 346 207 912 225 186
Liczba akcji (tys. szt.) 10 547,063 10 547,063 10 547,063 10 547,063
Zysk na akcję (zł) 1,430 1,923 1,872 1,552
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,889 19,849 19,713 21,351
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej