pb.pl
14,8000 zł
-1,99% -0,3000 zł
Decora SA (DCR)

Wyniki finansowe - DECORA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 72 485 78 995 83 521 71 290
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 007 8 983 8 891 5 106
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 742 8 458 8 538 5 233
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 272 7 007 7 346 3 655
Amortyzacja (tys. zł) 2 641 2 790 3 309 3 483
EBITDA (tys. zł) 11 648 11 773 12 200 8 589
Aktywa (tys. zł) 218 355 224 777 218 434 209 797
Kapitał własny (tys. zł)* 136 767 133 226 141 054 147 474
Liczba akcji (tys. szt.) 10 547,063 10 547,063 10 547,063 10 547,063
Zysk na akcję (zł) 0,689 0,664 0,696 0,347
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,967 12,632 13,374 13,982
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej