138,8000 zł
-0,86% -1,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 363 191 679 660 807 913 336 510
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 73 887 158 474 215 853 73 754
Zysk (strata) brutto (tys.) 72 020 160 137 216 080 72 263
Zysk (strata) netto (tys.)* 57 561 127 011 174 482 58 042
Amortyzacja (tys.) 3 607 3 544 3 692 3 863
EBITDA (tys.) 77 494 162 018 219 545 77 617
Aktywa (tys.) 3 179 330 3 253 210 3 147 573 3 248 396
Kapitał własny (tys.)* 1 026 913 1 157 433 1 341 507 1 147 914
Liczba akcji (tys. szt.) 25 218,422 25 218,422 25 398,422 25 398,422
Zysk na akcję (zł) 2,282 5,036 6,870 2,285
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,721 45,896 52,819 45,196
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej