0,8700 zł
0,00% 0,0000 zł
Dr. Finance SA (DRF)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - DRFINANCE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 473 1 510 1 286 1 244
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 55 70 28 56
Zysk (strata) brutto (tys.) 53 25 6 48
Zysk (strata) netto (tys.)* 52 25 6 48
Amortyzacja (tys.) 41 47 43 39
EBITDA (tys.) 96 117 71 95
Aktywa (tys.) 1 686 1 657 1 607 3 337
Kapitał własny (tys.)* 31 105 102 248
Liczba akcji (tys. szt.) 3 739,857 747,971 747,971 747,971
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,033 0,008 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,008 0,141 0,136 0,332
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej