pb.pl
0,1900 zł
3,83% 0,0070 zł
Drop SA (DRP)

Wyniki finansowe - DROP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -46 -202 -84 -227
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -654 -812 -685 -821
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -654 -812 -685 -810
Amortyzacja (tys. zł) 4 3 4 3
EBITDA (tys. zł) -42 -199 -80 -224
Aktywa (tys. zł) 2 883 2 698 2 611 2 358
Kapitał własny (tys. zł)* -34 384 -35 196 -35 881 -36 692
Liczba akcji (tys. szt.) 5 287,703 5 287,703 5 287,703 5 287,703
Zysk na akcję (zł) -0,124 -0,154 -0,130 -0,153
Wartość księgowa na akcję (zł) -6,503 -6,656 -6,786 -6,939
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej