33,3000 zł
6,39% 2,0000 zł
Gobarto SA (GOB)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GOBARTO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 783 124 809 749 851 149 843 023
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 18 482 40 882 45 988 31 690
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 332 34 533 39 683 24 060
Zysk (strata) netto (tys.)* 10 842 34 045 37 350 22 974
Amortyzacja (tys.) 13 011 13 193 12 886 12 831
EBITDA (tys.) 31 493 54 075 58 874 44 521
Aktywa (tys.) 1 096 281 1 191 568 1 215 169 1 265 439
Kapitał własny (tys.)* 455 763 488 250 524 453 546 145
Liczba akcji (tys. szt.) 27 800,229 27 800,229 27 800,229 27 800,229
Zysk na akcję (zł) 0,390 1,225 1,344 0,826
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,394 17,563 18,865 19,645
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej