4,5000 zł
-4,26% -0,2000 zł
EDITEL S.A. (EDL)

Wyniki finansowe - EDITELPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 720 1 724 1 854 2 334
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 114 130 353 485
Zysk (strata) brutto (tys.) 144 155 393 495
Zysk (strata) netto (tys.)* 132 132 356 448
Amortyzacja (tys.) 117 102 97 96
EBITDA (tys.) 231 232 450 581
Aktywa (tys.) 5 839 6 236 6 571 7 129
Kapitał własny (tys.)* 5 116 5 249 5 604 6 052
Liczba akcji (tys. szt.) 2 951,567 2 951,567 2 951,567 2 951,567
Zysk na akcję (zł) 0,045 0,045 0,121 0,152
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,733 1,778 1,899 2,050
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej