pb.pl
8,2200 zł
-3,97% -0,3400 zł
Korporacja Gospodarcza „efekt” SA (EFK)

Wyniki finansowe - EFEKT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 114 9 109 6 480 5 964
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 496 5 752 -6 864 2 262
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 481 5 575 -7 331 2 147
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 133 5 227 -6 908 1 930
Amortyzacja (tys. zł) 163 165 1 364 104
EBITDA (tys. zł) 3 659 5 917 -5 500 2 366
Aktywa (tys. zł) 147 655 154 380 155 102 152 839
Kapitał własny (tys. zł)* 78 095 83 333 76 375 78 306
Liczba akcji (tys. szt.) 4 998,450 4 998,450 4 998,450 4 998,450
Zysk na akcję (zł) 0,427 1,046 -1,382 0,386
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,624 16,672 15,280 15,666
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej