1,2400 zł
0,81% 0,0100 zł
e-Kiosk SA (EKS)

Wyniki finansowe - EKIOSK

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 595 3 188 3 245 3 220
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 896 587 680 570
Zysk (strata) brutto (tys.) 895 584 679 569
Zysk (strata) netto (tys.)* 528 251 529 461
Amortyzacja (tys.) 78 233 298 316
EBITDA (tys.) 974 820 978 886
Aktywa (tys.) 35 014 38 491 39 825 35 327
Kapitał własny (tys.)* 11 984 12 261 12 790 13 251
Liczba akcji (tys. szt.) 18 090,000 18 090,000 18 090,000 18 090,000
Zysk na akcję (zł) 0,029 0,014 0,029 0,025
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,662 0,678 0,707 0,733
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej