pb.pl
6,1500 zł
0,82% 0,0500 zł
Ekopol Górnośląski Holding S.A. (EGH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - EKOPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to trzy niezależne działy skoncentrowane na odrębnych rodzajach działalności: blachy (sprzedaż wyrobów jednego z największych koncernów hutniczych w Polsce ArcelorMittal Poland oraz innych producentów blach), mikrostacje (gospodarka paliwami) oraz agencja reklamy i marketingu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Graniczna 7
Kod: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3892560
Fax: +48 32 3892585
Internet: www.eg.com.pl
Email: eg@eg.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ekopol SA
Prezes: Piecuch Andrzej
Sektor: dystrybucja paliw i gazu
EKD: sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
Liczba akcji: 2 594 532
Zatrudnienie:
  • 23 (2018r.) - spółka
  • 34 (2018r.) - grupa
Audytor: Przedsiębiorstwo Usługowe Book-Keeper Kancelaria Biegłych Rewidentów sp.z.o.o.
NIP: 6270012803
KRS: 0000262988
EKD: 51,51
Ticker GPW: EGH
ISIN: PLEKPLG00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 956 371,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 2 594 532 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 654 255
Liczba głosów na WZA: 3 802 432 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 63,76%
Kapitał akcyjny: 3 917 743,32 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 823 656
Cena nominalna akcji: 1,51 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 36,24%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Piecuch Andrzej 591 600 (22,80%) 1 183 200 (31,79%) 2017-05-29 -
Szymański Jakub wraz z Eweliną Szymańską 373 847 (14,41%) 343 847 (9,24%) 2019-12-13 -
Szarawarski Mirosław 348 199 (13,42%) 696 398 (18,71%) 2017-05-29 -
Jerschina Jerzy 259 602 (10,01%) 519 204 (13,95%) 2012-03-13 -
Ekopol SA 81 007 (3,12%) 81 007 (2,18%) 2017-08-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 591 600
0,00
1,51 0,00 591 600
893 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - akcje założycielskie 81 500
0,00
1,51 0,00 673 100
1 016 381,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - akcje założycielskie 6 600
0,00
1,51 0,00 679 700
1 026 347,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-25

seria D - akcje założycielskie 390 400
0,00
1,51 0,00 1 070 100
1 615 851,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - akcje założycielskie 616 300
0,00
1,51 0,00 1 686 400
2 546 464,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - akcje założycielskie 251 800
0,00
1,51 0,00 1 938 200
2 926 682,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-02-25

seria G - akcje założycielskie 61 800
0,00
1,51 0,00 2 000 000
3 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2008-05-05 594 532
1 783 596,00
1,51 3,00 2 594 532
3 917 743,32
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-08-25
2008-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2020-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2019-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2019-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2018-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2017-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2017-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2014-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2011-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2011-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piecuch Andrzej Prezes Zarządu 2008-09-01 EGBINV - Członek RN
Szarawarski Mirosław Wiceprezes Zarządu 2008-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Obszarski Stefan Przewodniczący RN 2007-04-25 -
Jerschina Jerzy Członek RN 2007-04-25 -
Kucia Robert Członek RN 2010-12-16 -
Skuza Mirosław Członek RN 2011-06-29 -
Heimann Grzegorz Członek RN 2008-05-05 -
Szymański Jakub Członek RN 2014-06-25 -
Surmańska Beata Członek RN 2017-05-29 -