Wyniki finansowe - ELKOP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 076 1 024 1 334 1 689
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 110 239 -267 3 047
Zysk (strata) brutto (tys.) 449 612 -172 3 836
Zysk (strata) netto (tys.)* 396 630 37 3 173
Amortyzacja (tys.) 38 41 142 -79
EBITDA (tys.) 148 280 -125 2 968
Aktywa (tys.) 61 410 0 61 553 62 633
Kapitał własny (tys.)* 54 873 0 55 522 56 154
Liczba akcji (tys. szt.) 132 502,755 132 502,755 132 502,755 132 502,755
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,005 0,000 0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,414 0,000 0,419 0,424
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej