pb.pl
2,1000 zł
-10,64% -0,2500 zł
ELEKTROBUDOWA SA (ELB)

Informacje o spółce - ELBUDOWA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy kompleksowe usługi realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Jest również producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Porcelanowa 12
Kod: 40-246
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2590100
Fax: +48 32 2052760
Internet: www.elbudowa.com.pl
Email: elbudowa@elbudowa.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elektrobudowa SA w upadłości
Prezes: Podgórski Jacek
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: wykonywanie instalacji elektrycznych
Liczba akcji: 4 747 608
Zatrudnienie:
  • 1 716 (2018r.) - spółka
  • 1 890 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6340135506
KRS: 0000074725
EKD: 43,21
Ticker GPW: ELB
ISIN: PLELTBD00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 969 976,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 4 747 608 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 801 667
Liczba głosów na WZA: 4 747 608 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,88%
Kapitał akcyjny: 10 003 290,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 801 667
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 83,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU OFE Złota Jesień portfel 561 040 (11,81%) 561 040 (11,81%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, APR, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, VRG, OBL, KRU, ABE, KTY, MDG,
Janali sp. z o. o. w porozumieniu z Cezarym Kubackim i Maciejem Nowakiem 240 627 (5,07%) 240 627 (5,07%) 2020-03-22 CCT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-24
przekształcenie PP w SA 1992-01-09 649 750
10,00 649 750
6 497 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1992-03-02
1996-02-09
split 1:5 1995-05-17
2,00 3 248 750
6 497 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-06-07
seria B - subskrypcja publiczna 1995-06-23 1 250 000
11 250 000,00
2,00 9,00 4 498 750
8 997 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1995-12-11
1996-02-09
umorzenie akcji 2000-06-28 -254 037
2,00 4 244 713
8 997 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-09-12
umorzenie akcji 2001-06-08 -273 713
2,00 3 971 000
8 450 074,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-12-20
seria C - oferta menedżerska 2005-02-08 249 096
5 255 925,60
2,00 21,10 4 220 096
8 948 266,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2006-12-06
seria D - prawo poboru 8:1 2007-09-18 527 512
89 677 040,00
2,00 170,00 4 747 608
10 003 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-08
2008-03-11
seria E - subskrypcja prywatna 2019-06-13 949 520
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2019-09-23 11 059 130
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,25 zł
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,25 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,25 zł
2017-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2016-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2016-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2014-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2013-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2012-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2012-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2011-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2010-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2009-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2008-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2007-11-12 Prawo poboru 8:1
2007-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2007-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2006-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2006-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2005-11-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-05-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2004-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2004-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-12-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-12-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2000-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2000-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2000-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,95 zł
1999-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,95 zł
1996-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
1996-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Podgórski Jacek Prezes Zarządu 2019-10-21 STOMIL_S - Wiceprzewodniczący RN
INTERCAR - Członek RN
DECORA - Członek RN
Świgulski Adam Wiceprezes Zarządu 2018-04-26 -
Staszewski Hubert Członek Zarządu 2019-01-08 -
Czajka Krzysztof Członek Zarządu 2019-01-08 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krystek Grzegorz Członek RN 2017-11-09 PAK - Członek RN
Szlaga Krzysztof Członek RN 2019-06-13 -
Trepczyński Ryszard Członek RN 2019-06-13 COMP_W - Członek RN
Laskowski-Fabisiewicz Paweł Członek RN 2019-06-13 -
Mazurczak Tomasz Członek RN 2019-09-23 GTC - Członek RN
KINKASO - Członek RN
OEX - Członek RN
Rogala Tomasz Członek RN 2019-09-23 -