pb.pl
1,3950 zł
1,09% 0,0150 zł
MediaCap SA (MCP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - MEDIACAP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Spółki zależne są liderami na rynkach: tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mangalia 2a
Kod: 02-758
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4639907
Fax: +48 22 4639908
Internet: www.mediacap.pl
Email: jo@mediacap.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mediacap SA
Prezes: Olechowski Jacek
Sektor: reklama i marketing
EKD: działalność agencji reklamowych
Liczba akcji: 18 419 368
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • 128 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5212793367
KRS: 0000302232
EKD: 73,11
Ticker GPW: MCP
ISIN: PLEMLAB00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 25 695 018,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 18 419 368 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 833 714
Liczba głosów na WZA: 18 419 368 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,68%
Kapitał akcyjny: 940 968,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 833 714
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,32%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Olechowski Jacek poprzez Posella IF1 Ltd. 9 681 036 (52,56%) 9 681 036 (52,97%) 2017-12-20 -
mWealth Management SA 1 686 951 (9,16%) 1 686 951 (9,23%) 2015-09-23 VGO,
Gurazdowska Edyta bezpośrednio, wraz z Rafałem Gurazdowskim 1 321 589 (7,18%) 1 321 589 (7,23%) 2019-03-22 -
Mediacap SA 144 138 (0,78%) 144 138 (0,79%) 2011-06-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 2 291 826
0,00
0,05 0,00 18 419 368
920 968,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-13
2016-08-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-12 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-07
2008-03-26
2016-08-11
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-02 1 134 880
4 085 568,00
0,05 3,60 11 134 880
556 744,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-07-07
2008-06-11
2016-08-11
zmiana firmy z EM Lab SA na MediaCap SA 2010-06-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-01
seria C - Frinanti Ltd., Posella Ltd. 2014-01-27 4 992 662
8 587 378,64
0,05 1,72 16 127 542
806 377,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-20
2016-08-11
seria D - Frinanti Ltd., Posella Ltd. za warranty subskrypcyjne serii A 2014-01-27 2 496 331
4 293 689,32
0,05 1,72 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-02-25 1 600 000
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2020-03-31 400 171
836 357,39
0,05 2,09 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2020-03-31 1 110 562
55 528,10
0,02 0,05 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-09-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2013-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2013-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Olechowski Jacek Prezes Zarządu 2010-02-23 -
Gurazdowska Edyta Wiceprezes Zarządu 2015-10-20 -
Jeziorski Marcin Wiceprezes Zarządu 2015-10-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janiszewski, Hubert Andrzej Przewodniczący RN 2010-02-23 ZLOMREX - Przewodniczący RN
COGNOR - Przewodniczący RN
DB_PBC - Wiceprzewodniczący RN
PELION - Wiceprzewodniczący RN
Welc Jacek Członek RN 2008-07-25 -
Kozankiewicz Julian Członek RN 2013-06-20 -
Osuchowski Artur Członek RN 2014-10-20 BENEFIT - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
Olechowski Marcin Członek RN 2018-06-27 -
Czerwoński Artur Członek RN 2018-06-27 KBJSA - Członek RN