pb.pl
19,4000 zł
-0,51% -0,1000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 113 647 93 140 134 532 97 256
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 900 6 710 6 948 3 161
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 337 6 336 7 183 1 074
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 752 5 281 5 057 897
Amortyzacja (tys. zł) 2 936 2 784 3 179 3 219
EBITDA (tys. zł) 5 836 9 494 10 127 6 380
Aktywa (tys. zł) 162 440 154 905 180 609 181 092
Kapitał własny (tys. zł)* 54 306 58 063 63 120 64 017
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,001 1,409 1,349 0,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,488 15,491 16,840 17,079
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej