58,8000 zł
-2,00% -1,2000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 122 882 156 423 140 944 144 011
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 400 13 865 10 604 8 440
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 530 13 805 10 477 18 278
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 605 11 173 8 529 14 908
Amortyzacja (tys.) 3 226 3 210 3 325 3 252
EBITDA (tys.) 8 626 17 075 13 929 11 692
Aktywa (tys.) 182 380 184 634 216 705 202 008
Kapitał własny (tys.)* 72 552 83 725 92 254 86 601
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,229 2,981 2,275 3,977
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,356 22,337 24,613 23,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej