44,1000 zł
0,23% 0,1000 zł
Eurotel SA (ETL)

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 150 843 112 275 81 994 97 512
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 140 6 836 2 368 3 398
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 631 7 297 3 067 2 683
Zysk (strata) netto (tys.)* 8 680 5 684 2 454 2 189
Amortyzacja (tys.) 3 317 3 469 3 548 3 307
EBITDA (tys.) 12 457 10 305 5 916 6 705
Aktywa (tys.) 211 220 207 038 143 419 174 438
Kapitał własny (tys.)* 103 676 109 360 70 770 72 959
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 2,316 1,516 0,655 0,584
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,660 29,176 18,881 19,465
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej