pb.pl
3,4800 zł
0,00% 0,0000 zł
ES-System SA (ESS)

Wyniki finansowe - ESSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 262 51 783 53 293 56 022
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 392 2 812 2 800 955
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 450 2 676 2 407 1 010
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -816 2 658 2 427 1 390
Amortyzacja (tys. zł) 2 308 2 724 2 486 3 019
EBITDA (tys. zł) 916 5 536 5 286 3 974
Aktywa (tys. zł) 179 112 199 158 199 086 209 386
Kapitał własny (tys. zł)* 138 443 141 104 143 527 144 608
Liczba akcji (tys. szt.) 42 863,637 42 863,637 42 863,637 42 863,637
Zysk na akcję (zł) -0,019 0,062 0,057 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,230 3,292 3,348 3,374
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej