15,7600 zł
15,80% 2,1500 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 6 889 273 6 527 891 7 838 764 8 268 351
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 95 181 1 661 104 478 132 061
Zysk (strata) brutto (tys.) 73 301 -39 209 51 813 60 065
Zysk (strata) netto (tys.)* 26 834 -51 705 15 105 34 069
Amortyzacja (tys.) 174 548 149 360 151 841 152 829
EBITDA (tys.) 269 729 151 021 256 319 284 890
Aktywa (tys.) 8 487 299 8 436 501 8 669 414 8 523 671
Kapitał własny (tys.)* 699 121 647 775 648 943 690 081
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,193 -0,372 0,109 0,245
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,024 4,655 4,663 4,959
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej