pb.pl
12,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 109 439 105 820 122 085 113 913
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 498 12 667 19 816 10 621
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 16 094 11 724 17 736 8 463
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 004 9 521 14 539 2 936
Amortyzacja (tys. zł) 1 172 1 759 1 660 1 665
EBITDA (tys. zł) 18 670 14 426 21 476 12 286
Aktywa (tys. zł) 418 383 421 804 456 277 411 649
Kapitał własny (tys. zł)* 246 348 232 713 249 637 250 313
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,612 0,448 0,684 0,138
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,597 10,955 11,752 11,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej