33,0000 zł
1,54% 0,5000 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 134 640 163 292 219 284 225 932
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 12 668 23 752 31 104 29 941
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 686 21 904 45 345 26 735
Zysk (strata) netto (tys.)* 9 613 17 746 57 818 21 684
Amortyzacja (tys.) 2 050 2 380 3 473 3 567
EBITDA (tys.) 14 718 26 132 34 577 33 508
Aktywa (tys.) 511 090 632 533 734 698 745 481
Kapitał własny (tys.)* 313 206 334 649 344 141 371 561
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,453 0,835 2,722 1,021
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,744 15,754 16,200 17,491
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej