21,2000 zł
0,47% 0,1000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 339 772 378 538 355 566 333 132
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 41 412 51 439 32 166 22 566
Zysk (strata) brutto (tys.) 34 486 33 857 29 150 12 175
Zysk (strata) netto (tys.)* 25 189 23 497 68 413 8 547
Amortyzacja (tys.) 13 610 13 656 13 813 13 876
EBITDA (tys.) 55 022 65 095 45 979 36 442
Aktywa (tys.) 1 473 809 1 437 464 1 540 627 1 541 495
Kapitał własny (tys.)* 786 181 792 215 837 391 788 930
Liczba akcji (tys. szt.) 23 930,769 23 930,769 23 930,769 23 930,769
Zysk na akcję (zł) 1,053 0,982 2,859 0,357
Wartość księgowa na akcję (zł) 32,852 33,104 34,992 32,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej