pb.pl
26,5500 zł
-1,67% -0,4500 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 255 774 263 927 337 406 276 394
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 778 18 973 33 070 26 811
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 628 4 731 35 064 2 485
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 009 1 236 17 465 -4 400
Amortyzacja (tys. zł) 14 483 14 290 14 304 14 082
EBITDA (tys. zł) 22 261 33 263 47 374 40 893
Aktywa (tys. zł) 1 659 648 1 594 628 1 571 021 1 545 459
Kapitał własny (tys. zł)* 640 599 619 066 781 185 742 047
Liczba akcji (tys. szt.) 23 930,769 23 930,769 23 930,769 23 930,769
Zysk na akcję (zł) 0,168 0,052 0,730 -0,184
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,769 25,869 32,644 31,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej