36,2000 zł
-1,90% -0,7000 zł
The Farm 51 Group SA (F51)

Informacje o spółce - FARM51

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Tworzy gry komputerowe na komputery PC, konsole stacjonarne (Xbox 360 i PlayStation 3) oraz konsole przenośne. , aplikacje VR oraz uczestniczy w dynamicznym rozwoju nowych technologii. Skupia się także na rozwoju nowatorskiej technologii „Reality 51”, wykorzystującej elementy wirtualnej rzeczywistości poza rynkiem gier.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15
Kod: 44-102
Miejscowość: Gliwice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2790380
Fax: +48 32 2790380
Internet: www.thefarm51.com
Email: info@thefarm51.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: The Farm 51 Group SA
Prezes: Siejka Robert
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 6 423 478
Zatrudnienie:
  • 110 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6312631819
KRS: 0000383606
EKD: 58,21
Ticker GPW: F51
ISIN: PLFRMGR00015

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 232 529 903,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 0
Liczba akcji: 6 423 478 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Liczba głosów na WZA: 6 423 478 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Kapitał akcyjny: 642 347,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 0,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 100,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 150 000
0,10 6 423 478
642 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 410 000
0,10 6 060 000
606 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-13
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 62 444
0,10 5 650 000
565 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 55 556
0,10 5 587 556
558 755,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 52 000
0,10 5 532 000
553 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 20 000
0,10 5 480 000
548 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 100 000
0,10 5 460 000
546 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 300 000
0,10 5 360 000
536 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-30
seria A - akcje założycielskie 2011-02-09 1 385 000
138 500,00
0,10 0,10 1 385 000
138 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-09 350 000
0,10 1 735 000
173 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-09 225 000
0,10 1 960 000
196 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
zmiana firmy z The Farm 51 SA na The Farm 51 Group SA 2011-04-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-15
seria D - subskrypcja prywatna 2011-04-21 450 000
0,10 2 410 000
241 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-21 1 350 000
0,10 3 760 000
376 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-10
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-04-21 1 000 000
8 000 000,00
0,10 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2015-04-02 1 300 000
9 100 000,00
0,10 7,00 5 060 000
506 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-24
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii C 2016-06-30 546 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja publiczna 2018-05-21 213 478
4 269 560,00
0,10 20,00 6 273 478
627 347,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Siejka Robert Prezes Zarządu 2011-02-09 -
Bilczyński Kamil Wiceprezes Zarządu 2014-05-12 -
Pazdur Wojciech Wiceprezes Zarządu 2014-05-12 VARSAV - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Przeliorz Karol Przewodniczący RN 2017-06-30 -
Wist Robert Członek RN 2011-02-09 CODEM - Członek RN
Wojno Andrzej Członek RN 2011-02-09 - Członek RN
Gdula Maciej Członek RN 2017-06-30 BINARYHE - Członek RN
Kierzkowski Andrzej Członek RN 2020-02-06 PURE - Członek RN