pb.pl
24,3000 zł
-0,41% -0,1000 zł
Pragma Faktoring SA (PRF)

Wyniki finansowe - PRAGMAFA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 828 7 149 6 753 7 662
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 785 2 442 -330 2 284
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -216 1 831 -1 668 1 056
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -263 1 514 -1 435 654
Amortyzacja (tys. zł) 207 242 206 277
EBITDA (tys. zł) 992 2 684 -124 2 561
Aktywa (tys. zł) 123 052 123 971 128 746 151 207
Kapitał własny (tys. zł)* 45 432 36 210 34 728 65 382
Liczba akcji (tys. szt.) 2 752,167 2 752,167 2 752,167 2 752,167
Zysk na akcję (zł) -0,095 0,550 -0,521 0,238
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,508 13,157 12,618 23,757
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej