7,1900 zł
-2,84% -0,2100 zł
GAMING FACTORY (GIF)

Informacje o spółce - GAMFACTOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier o zróżnicowanej tematyce, głównie na platformy PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Tworzy Grupę ze spółkami, które uzupełniają jej działalność o portowanie gier na platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, VR oraz produkcję gier planszowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Powązkowska 15
Kod: 01-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 508379738
Fax:
Internet: www.gamingfactory.pl
Email: kontakt@gamingfactory opl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
DRAGEUS 201 150 9,58%
1 003 089 22,80%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gaming Factory SA
Prezes: Adamkiewicz Mateusz
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 5 627 700
Zatrudnienie:
  • 15 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 5272829488
KRS: 0000707300
EKD: 58,21
Ticker GPW: GIF
ISIN: PLGMNGF00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 40 463 163 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 627 700 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 162 661
Liczba głosów na WZA: 5 627 700 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,20%
Kapitał akcyjny: 562 770,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 162 661
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,80%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Adamkiewicz Mateusz ZWZ 1 594 460 (28,33%) 1 594 460 (28,33%) 2021-05-05 -
Pastewka Mateusz 1 568 201 (27,87%) 1 568 201 (27,87%) 2020-07-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2017-11-13 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-04
2020-07-23
zmiana firmy na Gaming Factory SA 2018-08-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-13
seria B - subskrypcja prywatna 2018-08-07 3 000 000
0,10 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-13
2020-07-23
seria C - subskrypcja prywatna 2018-08-07 400 000
0,40 4 400 000
440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-13
2020-07-23
seria D - subskrypcja prywatna 2018-10-24 100 000
0,10 4 500 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-30
2020-07-23
seria E - subskrypcja otwarta 2019-11-07 1 100 000
17 050 000,00
0,10 15,50 5 600 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-29
seria F - Program Motywacyjy 2021-09-30 27 700
0,10 5 627 700
562 770,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2021-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Adamkiewicz Mateusz Prezes Zarządu 2018-10-15 ASMODEV - Przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Antonik Jarosław Przewodniczący RN 2019-11-07 -
Krusik Bartosz Członek RN 2018-10-24 SONKA - Członek RN
Wojnicz Kajetan Członek RN 2019-11-07 BERLING - Członek RN
ELZAB - Członek RN
EC2 - Członek RN
ASMODEV - Członek RN
Kostecki Daniel Członek RN 2020-10-15 -
Sobiecki Tomasz Członek RN 2020-10-15 -