4,7600 zł
-0,83% -0,0400 zł
Alchemia SA (ALC)

Informacje o spółce - ALCHEMIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa koncentruje się przede wszystkim na produkcji szerokiej gamy rur oraz innych wyrobów stalowych. Są one wykorzystywane w przemyśle naftowym, wydobywczym i gazownictwie, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do wytrzymałości i jakości wyrobów. Produkcja odbywa się głównie w Grupie Walcowni Rur Batory w Chorzowie, Stalowni Batory w Chorzowie, Rurexpolu w Częstochowie i Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 92
Kod: 00-807
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 4162841
Fax: +48 162559
Internet: www.alchemiasa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alchemia SA
Prezes: Wściubiak-Hankó Karina
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: produkcja rur
Liczba akcji: 173 450 000
Zatrudnienie:
  • 1 527 (2018r.) - spółka
  • 2 196 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7470006096
KRS: 0000003096
EKD: 27,20
Ticker GPW: ALC
ISIN: PLGRBRN00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 825 622 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 173 450 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 173 450 000
Liczba głosów na WZA: 173 450 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,99%
Kapitał akcyjny: 225 485 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 173 450 000
Cena nominalna akcji: 1,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi, bez Alchemia SA 153 730 000 (88,63%) 153 730 000 (88,63%) 2019-07-02 BRS, IPX,
Karkosik Grażyna 19 720 000 (11,36%) 19 720 000 (11,36%) 2019-07-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-11-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-11-15 281 230
10,00 281 230
2 812 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-01-30
1991-12-02
1998-05-19
obniżenie kapitału 1995-10-04
3,55 281 230
998 366,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-11-06
seria B - prawo poboru 1:1 1997-05-15 281 230
8 436 900,00
3,55 30,00 562 460
1 996 733,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-23
1998-05-19
renominacja 1997-10-29
5,40 562 460
3 037 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-10-29
split 1:4 1998-05-29
1,35 2 249 840
3 037 284,00
KDPW:
KRS:
GPW:


1998-08-26
obniżenie kapitału 2004-12-31
1,30 2 249 840
2 924 792,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - prawo poboru 1:4 2004-12-31 8 999 360
26 998 080,00
1,30 3,00 11 249 200
14 623 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-28
2005-07-14
2005-08-03
zmiana firmy z Garbarnia Brzeg SA na Alchemia SA 2004-12-31

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:4 2005-12-19 44 996 800
58 495 840,00
1,30 1,30 56 246 000
73 119 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-03-02
2006-04-24
seria E - prawo poboru 1:3 2006-12-19 168 738 000
219 359 400,00
1,30 1,30 224 984 000
292 479 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-31
2007-10-05
2007-10-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii E 2010-06-30 -17 984 000
1,30 207 000 000
269 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-15
seria F - emisja podziałowa przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa: Huta Batory sp. z o.o., Rurexpol sp. z o.o., Walcowania Rur Andrzej sp. z o.o. 2012-12-13 1 152
1,30 207 001 152
269 101 497,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-07
2013-07-04
umorzenie akcji seria E 2014-06-26 -7 001 152
200 000 000
260 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-22
połączenie z Kuźnią Batory sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-08-30

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Hutą Batory sp. z o.o., Walcownią Rur Andrzej sp. z o.o. i Rurexpol sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-02-06 -26 550 000
1,30 173 450 000
225 485 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2019-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-02-05 Prawo poboru 1:3
2006-01-11 Prawo poboru 1:4
2005-02-14 Prawo poboru 1:4
1998-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
1998-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
1998-08-26 Split 1:4
1998-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
1998-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wściubiak-Hankó Karina Prezes Zarządu 2001-01-01 -
Misiakiewicz Marek Wiceprezes Zarządu 2011-09-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zymek Wojciech Przewodniczący RN 2007-09-13 BORYSZEW - Członek RN
Kutnik Mirosław Sekretarz RN 2007-09-13 BORYSZEW - Wiceprzewodniczący RN
Antosik Jarosław Członek RN 2009-06-30 BORYSZEW - Członek RN
Jarosz Dariusz Członek RN 2012-06-27 -
Krężel Arkadiusz Członek RN 2015-06-17 IMPEXMET - Przewodniczący RN
Lisiecki, Piotr Bolesław Członek RN 2019-06-24 IMPEXMET - Członek RN