320,0000 zł
33,33% 80,0000 zł
Gremi Media S.A. (GME)

Informacje o spółce - GRMEDIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa medialna działająca głównie w segmencie Biznes-Finanse-Prawo. Wydawca dzienników Rzeczpospolita oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Prosta 51
Kod: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4630316
Fax:
Internet: www.gremimedia.pl
Email: biurozarzadu@rp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
EKIOSK 14 136 621 78,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Gremi Media SA
Prezes: Jażdżyński Tomasz
Sektor: wydawnictwa
EKD: wydawanie gazet
Liczba akcji: 1 728 202
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • 62 (2019r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 5220103673
KRS: 0000660475
EKD: 58,13
Ticker GPW: GME
ISIN: PLGRMID00019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 553 024 640 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 728 202 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 292 749
Liczba głosów na WZA: 2 297 702 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,80%
Kapitał akcyjny: 6 912 808,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 862 249
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
KCI SA 1 292 749 (74,80%) 1 862 249 (81,05%) 2020-06-26 GIW,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-01-04 569 500
4,00 569 500
2 278 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-25
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-01-04 1 138 500
4,00 1 708 000
6 832 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-25
seria C - kapitał docelowy 2021-04-14 20 202
80 808,00
4,00 4,00 1 728 202
6 912 808,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-05-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,84 zł
2021-06-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,84 zł
2021-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,84 zł
2020-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł
2020-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,16 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jażdżyński Tomasz Prezes Zarządu 2017-12-20 - Prezes Zarządu
EKIOSK - Członek RN
MMCONF - Członek RN
Machocki Jarosław Członek Zarządu 2018-07-19 EKIOSK - Wiceprzewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hajdarowicz Grzegorz Przewodniczący RN 2017-09-20 KCI - Członek RN
Dworak Marek Członek RN 2011-01-01 BROKERFM - Prezes Zarządu
EKIOSK - Przewodniczący RN
- Członek RN
Hajdarowicz Dorota Członek RN 2015-01-01 KCI - Przewodniczący RN
Brauchli Marcus Członek RN 2017-07-20 -
Łysek Piotr Członek RN 2019-06-25 KCI - Prezes Zarządu
EKIOSK - Członek RN
Samples, James D. Członek RN 2019-12-13 TVN - Członek RN
Rubin Aleksandr Członek RN 2020-06-19 -