0,7900 zł
0,00% 0,0000 zł
GREMPCO SA (GRM)

Wyniki finansowe - GREMPCO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 360 72 113
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -78 90 -121 -115
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 1 158 773 -118
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 1 158 773 -118
Amortyzacja (tys. zł) 2 3 3 3
EBITDA (tys. zł) -76 93 -118 -112
Aktywa (tys. zł) 44 682 52 886 51 966 53 139
Kapitał własny (tys. zł)* 44 551 47 051 46 474 47 706
Liczba akcji (tys. szt.) 24 612,300 24 612,300 24 612,300 24 612,300
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,047 0,031 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,810 1,912 1,888 1,938
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej