10,3400 zł
-0,77% -0,0800 zł
GRODNO SA (GRN)

Informacje o spółce - GRODNO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dostawca kompleksowych rozwiązań budynkowych oraz dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Aktywnie rozwija segment zielonej energii pod kątem fotowoltaiki, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. Świadczy usługi w zakresie audytów, projektów oświetleniowych i elektrycznych, wykonywania i modernizacji instalacji elektrycznych i energetycznych, programowania automatyki budynkowej. Jest dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu oraz z zakresu hydrauliki i grzejnictwa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kwiatowa 14
Kod: 05-126
Miejscowość: Michałów Grabina
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7724515
Fax: +48 22 7724626
Internet: www.grodno.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grodno SA
Prezes: Jurczak Andrzej
Sektor: artykuły elektryczne
EKD:
Liczba akcji: 15 381 861
Zatrudnienie:
  • 740 (2023r.) - spółka
  • 743 (2023r.) - grupa
Audytor: HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.
NIP: 5361097644
KRS: 0000341683
EKD:
Ticker GPW: GRN
ISIN: PLGRODN00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 159 048 442,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 15 381 861 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 118 970
Liczba głosów na WZA: 25 381 861 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,77%
Kapitał akcyjny: 1 538 186,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 118 970
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,23%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jurczak Jarosław 5 075 328 (32,99%) 10 075 328 (39,69%) 2020-12-30 -
Jurczak Andrzej 3 044 321 (19,79%) 6 066 821 (23,90%) 2020-11-20 -
Jurczak Monika 1 999 321 (12,99%) 3 976 821 (15,66%) 2020-11-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-10-07 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-20
seria B - subskrypcja prywatna 2011-01-21 2 300 000
0,10 12 300 000
1 230 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-10
2011-04-27
2015-10-09
seria C - subskrypcja publiczna 2014-03-12 1 881 861
5 645 583,00
0,10 3,00 14 181 861
1 418 186,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-07
2015-10-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-04-22 1 200 000
4 800 000,00
0,10 4,00 15 381 861
1 538 186,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-06
2015-10-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2022-10-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2021-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2021-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2020-11-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2020-10-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2018-11-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2015-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-11-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-10-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurczak Andrzej Prezes Zarządu 2006-09-01 -
Jurczak Monika Wiceprezes Zarządu 2021-10-25 -
Gardas Marcin Członek Zarządu 2022-04-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojtkowiak Romuald Przewodniczący RN 2020-10-20 -
Pniewska-Prokop Beata Członek RN 2018-09-18 -
Filipowski Tomasz Członek RN 2020-10-20 -
Szukała Julita Członek RN 2021-10-25 -
Skowroński Rafał Członek RN 2023-09-25 -