6,6100 zł
0,46% 0,0300 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 170 050 190 458 173 863 169 357
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -164 062 135 540 -249 157 97 371
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -192 449 95 204 -288 329 57 074
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -162 954 75 834 -249 220 38 303
Amortyzacja (tys. zł) 748 667 792 823
EBITDA (tys. zł) -163 314 136 207 -248 365 98 194
Aktywa (tys. zł) 10 907 494 11 089 130 11 448 198 11 562 959
Kapitał własny (tys. zł)* 4 493 091 4 596 929 4 419 179 4 462 251
Liczba akcji (tys. szt.) 485 555,122 485 555,122 485 555,122 485 555,122
Zysk na akcję (zł) -0,336 0,156 -0,513 0,079
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,254 9,467 9,101 9,190
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej