pb.pl
6,2800 zł
0,96% 0,0600 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 179 164 187 173 193 496 177 335
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 156 153 153 750 101 057 94 064
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 119 734 115 674 60 802 33 660
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 696 86 146 52 655 10 717
Amortyzacja (tys. zł) 733 837 703 700
EBITDA (tys. zł) 156 886 154 587 101 760 94 764
Aktywa (tys. zł) 10 597 587 11 072 336 10 743 097 11 581 060
Kapitał własny (tys. zł)* 4 328 000 4 495 445 4 448 523 4 751 176
Liczba akcji (tys. szt.) 483 536,996 485 555,122 485 555,122 485 555,122
Zysk na akcję (zł) 0,204 0,177 0,108 0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,951 9,258 9,162 9,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej