4,0000 zł
14,29% 0,5000 zł
Grupa Trinity SA (GTY)

Informacje o spółce - GTRINITY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa świadczy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego (proces fuzji i przejęć, wycena przedsiębiorstw i należących do nich aktywów niematerialnych oraz opcji managerskich), doradztwa prawnego oraz inwestycji (finansowanie w ramach venture capital i private equity oferowane jest głównie dla podmiotów z branż technologicznych, a zaangażowanie kapitałowe rozpoczyna się od 0,5 mln zł przy dwuletnim horyzoncie inwestycyjnym).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
Kod: 31-559
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7122121
Fax: +48 71 7122122
Internet: www.grupatrinity.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Trinity SA
Prezes: Górski Łukasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Liczba akcji: 1 294 369
Zatrudnienie:
  • 0 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 8971760835
KRS: 0000353650
EKD: 66,12
Ticker GPW: GTY
ISIN: PLGTRNT00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 177 476 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 294 369 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 195 840
Liczba głosów na WZA: 1 294 369 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,37%
Kapitał akcyjny: 1 294 369,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 195 840
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,37%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 7,63%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górski Artur 343 467 (26,53%) 343 467 (26,53%) 2024-04-05 SNG, IMR, UNV, YBS, AVE, IMP, FTL, OXY, MTE, LXB, ECL, AIN, YRL, APC, COS, TRX, OUT, MRH, SYG,
Ciszewski January 323 307 (24,97%) 323 307 (24,97%) 2024-04-05 OML, IMR, UNV, ICG, O2T, IMP, FTL, SNG, AIN, EEE, NXG, ECL, GDC, PRA, HPG, APC, JRH, KBJ, OXY, OUT, ALG, SYG, BRH,
Jastrzębski Leszek 279 066 (21,56%) 279 066 (21,56%) 2024-04-05 AVE,
Hegen Invest ASI sp. z o.o. 250 000 (19,31%) 250 000 (19,31%) 2024-04-05 JRH, TRX, OUT, PRA,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2009-12-11 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-04
2010-04-08
seria B - Acino Corporation Ltd. 2011-07-13 1 135 000
1,00 1 235 000
1 235 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-04
2011-07-27
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-04 59 369
1,00 1 294 369
1 294 369,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-04
2012-02-08
renumeracja akcji: seria A, B1-B8, C1-C5 2012-12-12
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-04-04
2012-12-18
seria D - subskrypcja prywatna 2013-09-30 14 495
548 780,70
1,00 37,86
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Górski Łukasz Prezes Zarządu 2021-06-28 UNIVERSE - Prezes Zarządu
ADVERTIG - Prezes Zarządu
EASYCALL - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Prezes Zarządu
MRHAMBUR - Prezes Zarządu
ONEMORE - Wiceprezes Zarządu
ICECODE - Wiceprezes Zarządu
EKIPA - Wiceprezes Zarządu
COSMA - Wiceprezes Zarządu
MEDCAMP - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krupa Piotr Członek RN 2021-06-28 KRUKSA - Prezes Zarządu
EASYCALL - Członek RN
COSMA - Członek RN
Jastrzębski Jan Członek RN 2021-06-28 ADVERTIG - Członek RN
Grzybowski Michał Członek RN 2021-02-12 -
Ignacy Patrycja Członek RN 2022-06-29 EKIPA - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
SYNERGA - Członek RN
ICECODE - Członek RN
APOLLO - Członek RN
UNIVERSE - Członek RN
FOOTHILL - Członek RN
PRIME - Członek RN
Wykurz Tomasz Członek RN 2022-06-29 SYNERGA - Prezes Zarządu
APOLLO - Prezes Zarządu
FOOTHILL - Przewodniczący RN
ONEMORE - Członek RN
ICECODE - Członek RN
EASYCALL - Członek RN
ADVERTIG - Członek RN
EKIPA - Członek RN
TREX - Członek RN
NEXITY - Członek RN
HONEYPAY - Członek RN
MRHAMBUR - Członek RN