0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Hydrobudowa Polska SA (HBP)

Wyniki finansowe - HBPOLSKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 265 861 -172 539 -18 631 -12 984
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -15 476 -693 961 -384 443 -16 381
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -25 198 -760 564 -387 509 -17 408
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -25 466 -761 002 -387 097 -16 927
Amortyzacja (tys. zł) 6 054 22 459 58 046 8 646
EBITDA (tys. zł) -9 422 -671 502 -326 397 -7 735
Aktywa (tys. zł) 1 641 565 984 779 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 430 321 -338 016 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 210 558,445 210 558,445 210 558,445 210 558,445
Zysk na akcję (zł) -0,121 -3,614 -1,838 -0,080
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,044 -1,605 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej