11,0000 zł
-1,79% -0,2000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 58 216 115 154 79 377 59 130
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 080 10 654 5 267 1 661
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 479 9 847 3 803 -994
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 802 7 929 3 059 -872
Amortyzacja (tys.) 858 857 880 872
EBITDA (tys.) 4 938 11 511 6 147 2 533
Aktywa (tys.) 196 773 217 203 230 041 200 958
Kapitał własny (tys.)* 100 676 108 605 111 664 110 792
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,560 1,586 0,612 -0,174
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,135 21,721 22,333 22,158
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej