pb.pl
14,2000 zł
1,43% 0,2000 zł
Helio SA (HEL)

Wyniki finansowe - HELIO

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 64 357 51 283 45 986 97 729
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 703 -297 1 685 8 150
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 672 -751 1 632 8 260
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 332 -643 1 304 6 663
Amortyzacja (tys. zł) 768 827 809 872
EBITDA (tys. zł) 3 471 530 2 494 9 022
Aktywa (tys. zł) 151 383 124 486 146 437 156 357
Kapitał własny (tys. zł)* 85 572 84 929 86 233 92 896
Liczba akcji (tys. szt.) 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,266 -0,129 0,261 1,333
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,114 16,986 17,247 18,579
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej