pb.pl
18,8000 zł
-2,59% -0,5000 zł
HM Inwest S.A. (HMI)

Informacje o spółce - HMINWEST

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa koncentruje się na kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym (od znalezienia lokalizacji, zakupu terenu, prace projektowe i budowę, aż po sprzedaż mieszkań). Projekty realizowane są przede wszystkim w Warszawie i Poznaniu. Grupa jest także producentem prefabrykatów betonowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Fabryczna 5
Kod: 00-446
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6163194
Fax: +48 22 6163194
Internet: www.grupainwest.pl
Email: biuro@grupainwest.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: HM Inwest SA
Prezes: Hofman Piotr
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 2 336 312
Zatrudnienie:
  • 2 (2019r.) - spółka
  • 51 (2019r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 1132482686
KRS: 0000413734
EKD: 41,10
Ticker GPW: HMI
ISIN: PLHMINW00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 43 922 665,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 2 336 312 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 272 796
Liczba głosów na WZA: 2 336 312 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,28%
Kapitał akcyjny: 2 336 312,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 272 796
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,72%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. ZWZ 1 909 418 (81,73%) 1 909 418 (81,73%) 2020-06-17 -
Hofman Piotr 363 378 (15,55%) 363 378 (15,55%) 2020-10-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B emisja nie doszła do skutku

KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-02-09 2 336 312
2 336 312,00
1,00 1,00 2 336 312
2 336 312,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-13
2012-03-14
2019-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2017-07-04 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-12-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,53 zł
2015-11-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,53 zł
2013-10-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2013-10-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hofman Piotr Prezes Zarządu 2012-03-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mielcarz Jarosław Przewodniczący RN 2014-04-07 -
Ołdak Waldemar Członek RN 2018-09-11 -
Klimek Aneta Członek RN 2018-12-18 -
Kaczmarek Irmina Członek RN 2020-03-04 -
Hofman Ewa Członek RN 2020-04-01 -