pb.pl
0,9860 zł
-1,00% -0,0100 zł
Hollywood S.A. (HLD)

Wyniki finansowe - HOLLYWOOD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 037 30 900 31 334 26 479
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -423 457 -424 -1 292
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 294 -262 -2 914 -2 052
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 563 -871 -1 932 -2 407
Amortyzacja (tys. zł) 5 898 5 576 5 657 5 622
EBITDA (tys. zł) 5 475 6 033 5 233 4 330
Aktywa (tys. zł) 244 418 251 902 246 208 246 040
Kapitał własny (tys. zł)* 124 474 122 726 120 939 118 556
Liczba akcji (tys. szt.) 60 164,241 60 164,241 60 164,241 60 164,241
Zysk na akcję (zł) -0,026 -0,014 -0,032 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,069 2,040 2,010 1,971
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej