pb.pl
0,5720 zł
-1,38% -0,0080 zł
Starhedge S.A. (SHG)

Informacje o spółce - STARHEDGE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestuje w akcje podmiotów z branży finansowej, energetycznej i nieruchomościowej oraz w instrumenty finansowe w postaci surowców oraz pochodnych (kontrakty, opcje, waluty). Cześć inwestycji jest realizowana również w dziedzinie energii odnawialnej poprzez udział w podmiotach posiadających instalacje paneli fotowoltaicznych oraz specjalizujących się w usługach związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łączyny 5
Kod: 02-820
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 84248
Fax: +48 22 4310801
Internet: www.starhedge.pl
Email: biuro@starhedge.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
GENRG 50 338 368 51,90%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Starhedge SA
Prezes: Bujak Tomasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 88 000 000
Zatrudnienie:
  • 28 (2019r.) - spółka
  • 85 (2019r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 9260001337
KRS: 0000017849
EKD: 64,20
Ticker GPW: SHG
ISIN: PLHRDEX00021

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 50 336 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 88 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 466 597
Liczba głosów na WZA: 88 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,03%
Kapitał akcyjny: 21 120 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 466 597
Cena nominalna akcji: 0,24 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,03%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,97%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Goodmax sp. z o.o. 28 088 597 (31,92%) 28 088 597 (31,92%) 2017-12-01 EFK,
Witkowski Andrzej 25 678 000 (29,18%) 25 678 000 (29,18%) 2018-03-22 -
Starcom Invest sp. z o.o. 23 700 000 (26,93%) 23 700 000 (26,93%) 2020-06-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C 22 125 888
0,24 33 524 418
8 045 860,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
2014-01-29
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-04-21 1 043 710
2 515 341,10
2,41 2,41 1 043 710
2 515 341,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-14
1992-06-01
2008-07-15
zmiana firmy z Zakłady Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim na Hardex SA 2002-04-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2002-05-13
seria B - subskrypcja publiczna 2007-08-14 96 143
9 614 300,00
2,41 100,00 1 139 853
2 747 045,73
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-14
2008-06-30
2008-07-15
split 1:10 2012-01-11
0,24 11 398 530
2 735 647,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-03-14
2012-02-22
zmiana firmy z Hardex SA na Libra Capital SA 2012-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-09
zmiana firmy z Libra Capital SA na Global Energy SA 2013-02-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-30
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2013-12-23 22 797 060
33 055 737,00
0,24 1,45
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Global Energy SA na Starhedge SA 2014-04-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-08
scalenie akcji 6:1 2014-07-14
1,44 5 587 403
8 045 860,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2015-06-25 1 424 000
4 272 000,00
1,44 3,00 7 011 403
10 096 420,32
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
renominacja akcji 2016-07-29
0,24 7 011 403
1 682 736,72
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-07-29 42 988 597
10 317 263,28
0,24 0,24 50 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-17
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-27 38 000 000
9 120 000,00
0,24 0,24 88 000 000
21 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-01
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-04-27 37 500 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna odstąpienie od emisji 2018-06-28 146 000 000
0,24
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 4:1 uchylone w dniu 22.02.2019 2018-10-17
0,96 22 000 000
21 120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-10-16 Split 6:1
2012-03-14 Split 1:10
2010-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-05-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-05-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2009-04-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,00 zł
2008-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,06 zł
2008-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,06 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bujak Tomasz Prezes Zarządu 2020-05-22 EFEKT - Wiceprezes Zarządu
DREWEX - Członek RN
KREZUS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kaczmarek Mateusz Przewodniczący RN 2017-05-15 -
Korwin-Kochanowska, Anna Członek RN 2017-05-15 -
Witkowska, Agnieszka Katarzyna Członek RN 2017-05-15 -
Żbikowski Paweł Członek RN 2018-06-28 CFIHOL - Członek RN