pb.pl
5,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
HUTMEN SA (HTM)

Wyniki finansowe - HUTMEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 238 234 225 987 220 910 173 946
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 091 8 618 7 251 -3
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 731 7 539 7 293 -12 584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 358 3 833 4 456 -11 755
Amortyzacja (tys. zł) 2 066 2 099 2 106 2 115
EBITDA (tys. zł) 11 157 10 717 9 357 2 112
Aktywa (tys. zł) 481 773 497 680 491 842 488 738
Kapitał własny (tys. zł)* 244 835 251 663 253 828 236 449
Liczba akcji (tys. szt.) 25 596,270 25 596,270 25 596,270 25 596,270
Zysk na akcję (zł) 0,209 0,150 0,174 -0,459
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,565 9,832 9,917 9,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej