1,7400 zł
16,78% 0,2500 zł
IBC POLSKA F&P SA (IBC)

Wyniki finansowe - IBCPOLSKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 067 2 764 2 916 3 095
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -155 138 181 -222
Zysk (strata) brutto (tys.) -156 216 176 -210
Zysk (strata) netto (tys.)* -161 205 174 -227
Amortyzacja (tys.) 21 31 46 52
EBITDA (tys.) -134 169 227 -170
Aktywa (tys.) 6 491 6 437 6 939 6 351
Kapitał własny (tys.)* 4 781 4 780 4 954 4 727
Liczba akcji (tys. szt.) 3 012,244 3 012,244 3 012,244 3 012,244
Zysk na akcję (zł) -0,054 0,068 0,058 -0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,587 1,587 1,645 1,569
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej