pb.pl
2,1200 zł
-4,29% -0,0950 zł
Idea Bank (IDA)

Informacje o spółce - IDEABANK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, zwłaszcza z segmentów mikro-, małych i średnich firm. Bank stawia na szerokie doradztwo klientowi – nie tylko finansowe, ale również z zakresu prowadzenia firmy, księgowości i podatków - oraz innowacyjne produkty powiązane z rachunkiem (m.in.: wirtualny sejf, mobilny wpłatomat, Idea Cloud).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przyokopowa 33
Kod: 01-208
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2705868
Fax: +48 22 3270980
Internet: www.ideabank.pl
Email: kontakt@ideabank.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Idea Bank SA
Prezes: Pruski Jerzy
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 78 401 981
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 2 357 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 5260307560
KRS: 0000026052
EKD: 65,12
Ticker GPW: IDA
ISIN: PLIDEAB00013

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 170 524 308,675 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 78 401 981 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58 332 540
Liczba głosów na WZA: 79 453 181 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,40%
Kapitał akcyjny: 156 803 962,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59 383 740
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,74%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez Getin Holding SA i Getin Noble Bank SA; ZWZ 58 332 540 (74,40%) 59 383 740 (74,74%) 2018-04-24 MWT, GNB_1, GNB, GTN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 1 051 200
0,00
2,00 0,00 1 051 200
2 102 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
seria L - subskrypcja prywatna 14 598 541
0,00
2,00 0,00 67 811 097
135 622 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-27
2015-04-29
seria K - subskrypcja prywatna 4 744 526
0,00
2,00 0,00 53 212 556
106 425 112,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-18
2015-04-29
seria J - subskrypcja prywatna 9 794 872
0,00
2,00 0,00 48 468 030
96 936 060,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-03
2015-04-29
seria I - subskrypcja prywatna 12 028 594
0,00
2,00 0,00 38 673 158
77 346 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-19
2015-04-29
seria H - subskrypcja prywatna 8 385 967
0,00
2,00 0,00 26 644 564
53 289 128,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-21
2015-04-29
seria G - subskrypcja prywatna 8 385 968
0,00
2,00 0,00 18 258 597
36 517 194,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-05
2015-04-29
seria F - założycielskie 1 071 429
0,00
2,00 0,00 9 872 629
19 745 258,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria E - założycielskie 1 500 000
0,00
2,00 0,00 8 801 200
17 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria D - założycielskie 2 500 000
0,00
2,00 0,00 7 301 200
14 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria C - założycielskie 1 250 000
0,00
2,00 0,00 4 801 200
9 602 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria B - założycielskie 2 500 000
0,00
2,00 0,00 3 551 200
7 102 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-11
2015-04-29
seria M - subskrypcja publiczna 2014-07-12 10 590 884
254 181 216,00
2,00 24,00 78 401 981
156 803 962,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-13
2015-04-17
2015-04-29
seria N - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2015-01-28 138 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - prawo poboru 1:1 2020-07-07 75 000 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Pruski Jerzy Prezes Zarządu / oddelegowanie z funkcji wiceprezesa 2018-11-07 -
Frankowicz Jaromir Członek Zarządu 2017-06-01 -
Miałkowski Piotr Członek Zarządu 2018-08-23 -
Kempny Marek Członek Zarządu 2019-08-05 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czarnecki Leszek Przewodniczący RN 2015-02-27 GETIN - Przewodniczący RN
GETINOBL - Przewodniczący RN
EUROPA - Wiceprzewodniczący RN
OPENFIN - Wiceprzewodniczący RN
Baliński Remigiusz Wiceprzewodniczący RN 2015-02-27 GETIN - Wiceprzewodniczący RN
EUROPA - Wiceprzewodniczący RN
GETBACK - Wiceprzewodniczący RN
Bielecki Krzysztof Członek RN 2015-01-28 -
Gabor Artur Członek RN 2015-01-28 POLMOS_L - Członek RN
ORBIS - Członek RN
Lubczyńska Izabela Członek RN 2015-01-28 GETIN - Członek Zarządu
Kamiński Piotr Członek RN 2015-06-30 ALTUSTFI - Przewodniczący RN
PAMAPOL - Sekretarz RN
Krawczyk Dariusz Członek RN 2015-06-30 -
Filar Dariusz Członek RN 2020-07-27 BEST - Członek RN
Podedworna-Tarnowska Dorota Członek RN 2020-07-27 - Członek RN
DOMDEVEL - Członek RN