pb.pl
0,1600 zł
-11,11% -0,0200 zł
Igoria Trade SA (IGT)

Wyniki finansowe - IGORIA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 422 1 292 1 192 595
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -262 -258 -258 -680
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -295 -213 -268 -766
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -295 -204 -268 -766
Amortyzacja (tys. zł) 335 331 321 321
EBITDA (tys. zł) 73 73 63 -359
Aktywa (tys. zł) 51 342 34 863 31 441 28 661
Kapitał własny (tys. zł)* 7 486 7 319 7 052 6 285
Liczba akcji (tys. szt.) 28 000,001 28 000,001 28 000,001 28 000,001
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,007 -0,010 -0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,267 0,261 0,252 0,224
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej